.

.
Klicka på bilden om du vill köpa mina böcker.

fredag 26 augusti 2011

Modernt ledarskap

"Då så. Ska vi säga att vi enas om den här modellen?"
"Men jag tror ju inte på den."
"Du, jag kan det här. Du måste ha förtroende för mig. Annars blir det svårt för oss att fortsätta vårt samarbete."
"Du menar att vårt samarbete bygger på att jag köper din teori."
"Man kan inte samarbeta om man inte litar på varandra."
"Man måste respektera varandras olika åsikter också."
”Tro mig. Jag har forskat kring det här.”
"Och min erfarenhet säger något helt annat."
"Nu blir det som jag säger. Tack för samtalet. Ha en bra dag."


(skrivpuffutmaning: skriv om något omtumlande)

9 kommentarer: